Σχετικά με εμάς

Ολοκληρωμένες λύσεις για κατοικίες & επαγγελματικούς χώρους. Μελέτη-Σχεδιασμός-Υλοποίηση

ΑΠ

Ποιοί είμαστε

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια από τις αρχές της  δεκαετίας του 1990. Η παρουσία της εταιρείας στον κατασκευαστικό χώρο όλα  αυτά τα έτη, έχει εξασφαλίσει ένα πλούσιο πελατολόγιο και η φήμη της διαρκώς  διαδίδεται, καθώς όλο και περισσότεροι πελάτες μένουν ικανοποιημένοι, από τις  άμεσες, ποιοτικές και οικονομικές λύσεις που παρέχει.  

Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Αριστείδης Παυλόπουλος με ευρύ φάσμα  εμπειριών και επιδεξιοτήτων στην κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων. Στη  συνέχεια στους κόλπους της εταιρείας εντάχθηκαν οι Ιωάννης Παυλόπουλος  διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης και ο Κωνσταντίνος Παυλόπουλος πτυχιούχος του Εθνικού  Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών του τμήματος διοικητικής επιστήμης και  δημόσιας διοίκησης, εμπλουτίζοντας το γνωστικό πεδίο της οικογενειακής  επιχείρησης. 

απ

Μελέτη & Κατασκευή

Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό τμήμα που αναλαμβάνει τις μελέτες  αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την έκδοση  αδειών δόμησης με πλήθος συνεργατών με πολυετή πείρα και κατασκευαστικό  τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση και κατασκευή ιδιωτικών έργων, με  γνώμονα την άμεση ολοκλήρωση, το άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα, την τήρηση των  χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών και τα υψηλά επίπεδα ποιότητας  υλικών και παροχής υπηρεσιών.